Regulamin sklepu

  1. Z oferty sklepu mogą korzystać wyłącznie jednostki organizacyjne MOO PCK.
  2. Zamówienia należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  3. Jednorazowe zamówienie materiałów bezpłatnych obejmować może maksymalnie 3 rodzaje asortymentu.
  4. Koszty wysyłki ustalane są indywidualnie do każdego zamówienia i pokrywa je Zamawiający. Na koszty wysyłki składa się opłata pocztowa/kurierska oraz koszt odpowiedniego zapakowania/zabezpieczenia wysyłanych przedmiotów.
  5. Po wcześniejszym ustaleniu, istnieje możliwość odbioru osobistego w siedzibie MOO PCK, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00.
  6. Wysyłka zamówienia następuje w ciągu ….dni roboczych, licząc od momentu zaksięgowania należności.