Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI E-SKLEPU

DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE MAŁOPOLSKI

  

 • Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników e-sklepu http://sklep.pck.malopolska.pl/ (dalej jako „Sklep”).
 • Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników Sklepu odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą o ochronie danych osobowych.
 • Przed skorzystaniem ze strony internetowej http://sklep.pck.malopolska.pl/ Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszą Polityką Prywatności. Korzystając ze Sklepu, Użytkownik akceptuje niniejszą Politykę Prywatności.

 

I. Informacje ogólne

 

 1. Operatorem e-sklepu http://sklep.pck.malopolska.pl/ jest Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża z siedzibą w Krakowie przy ul. Studenckiej 19, 31-116 Kraków, zwany dalej MOO PCK, który zarejestrowany jest jako Oddział Polskiego Czerwonego Krzyża w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000225587, i posiada numery NIP: 676-007-88-96, REGON 007023731-00193. Administratorem danych osobowych Użytkowników Sklepu jest Polski Czerwony Krzyż, zwany dalej PCK, który zarejestrowany jest w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych izawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000225587, i posiada numery NIP: 526-025-04-81, REGON 007023731.
 2. MOO PCK, jako podmiot prowadzący Sklep, dba o ochronę prywatności i informacji przekazywanych przez Użytkowników Sklepu, a w szczególności ich danych osobowych.

 

II. Informacje w sprawie przetwarzania danych osobowych

 

1. Przekazanie danych osobowych przez Użytkowników Sklepu jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji zamówienia w Sklepie. Skutkiem odmowy podania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji zamówienia w Sklepie.

2. Złożenie zamówienia wymaga podania przez Użytkownika Sklepu wskazanych w formularzu zamówienia danych: imienia, nazwiska, jednostki organizacyjnej MOO PCK,   numeru telefonu, adresu e-mail.

 1. Niepodanie wskazanych w formularzu zamówienia danych osobowych oznacza rezygnację z procesu dokonywania zamówienia w Sklepie i niemożność dokonania zamówienia w Sklepie.
 2. Dane osobowe wskazane w formularzu zamówienia mogą być przetwarzane w celu realizacji złożonego zamówienia; wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących i ciążących na Administratorze, w szczególności w celach księgowych i podatkowych, a także dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed potencjalnymi roszczeniami.
 3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie 6 ust. 1 lit. b), c), f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. PCK nie ujawnia przekazywanych przez Użytkowników Sklepu danych osobowych osobom trzecim, za wyjątkiem przekazywania danych:
 • podmiotom współpracującym z MOO PCK w związku z funkcjonalnościami Sklepu i realizacją świadczonych za jego pośrednictwem usług; dostawcom usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające realizację zamówienia w Sklepie oraz zarządzenie organizacją Administratora (jak podmioty świadczące usługi IT, dostawcy usług prawnych i doradczych, dostawcy usług informatycznych);
 • organom publicznym w wypadkach przewidzianych przez przepisy prawa, gdy tego rodzaju ujawnienie danych jest obligatoryjne.
 1. Dane osobowe podane w formularzu zamówienia, przetwarzane w celu wykonania zamówienia, będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń obu stron z tytułu złożenia i realizacji zamówienia w Sklepie oraz wypełnienia ewentualnych obowiązków archiwizacji dokumentów zgodnie z przepisami prawa.
 2. Osoba składająca zamówienie w Sklepie posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu – na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. Osoba składająca zamówienie w Sklepie posiada także prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

III. Polityka cookies

 

 1. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu: Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, z siedzibą w Krakowie przy ul. Studenckiej 19, 31-116 Kraków.
 4. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 5. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 6. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Sklepu.
 7. Administrator wykorzystuje cookies w następujących celach:
 • konfiguracji Sklepu – dostosowania zawartości Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Sklepu;
 • analiz i badań oraz audytu oglądalności – zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych, tworzenia anonimowych statystyk za pośrednictwem narzędzi analitycznych, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych Sklepu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i  zawartości;
 • świadczenia usług reklamowych – prezentowania przekazów reklamowych dostosowanych do preferencji Użytkownika.